loader
+381 63 566 763
office@zelenisad.com

ZELENISAD

Naziv je proistekao iz reči Novi Sad, ali naš "sad" je zelen. Naš moto je da sadimo znanje i zelenu svest.

KOJI JE NAŠCILJ?

Zalaganje za zaštitu životne sredine, edukacija o ekologiji i poboljšanje kvaliteta životne sredine

KAKO POBOLJŠATI PROCES RECIKLAŽE

Recikliranje predstavlja prosces menjanja otpada (materijala) u novi proizvod, sprečavajući stvaranje otpada od korisnih materijala, redukujući upotrebu novih, sirovih materijala i upotrebu energije, ali i redukujući zagađene vazduha (pre svega spaljivanjem otpada) i zagađenje voda (spiranjem pesticida i aktivnih supstanci sa obradivih površina). Recikliranje smanjuje emisiju gasova staklene bašte u poređenju sa stvaranjem plastike. Reciklaža je glavna komponenta modernog procesa smanjenja otpada i treća komponenta u hijerarhiji otpada "Reduce, reuse, RECYCLE".

Sledeće stvari se mogu reciklirati: Staklo, papir, plastika, tekstil, elektronski i električni uređaji.

Kompostiranje ili neko drugo ponovo korišćenje biodegradibilnog otpada - kao što je hrana ili baštenski otpad- takođe predstavlja vid reciklaže. Da bi nešto od navedog otpada bilo reciklirano potebno ga je sakupiti, SORTIRATI, transportovati i reprocesovati u nove materijale pogodne za dalju proizvodnju.

Pišite nam

Ovo je lista kompanija koja nam pomaže već dugi niz godina. Pridružite se njima i učestvujte u projektima.