loader
+381 63 566 763
office@zelenisad.com

Odluka o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

Ovom odlukom uređuju se način i uslovi obavljanja komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina, na teritoriji Grada Novog Sada, prava i obaveze javnog komunalnog preduzeća koje obavlja komunalnu delatnost održavanje javnih zelenih površina i korisnika, finansiranje obavljanja komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina, način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina, kao i kartiranje terena pod korovskom biljkom ambrozijom, i drugim alergogenim biljkama, laboratorijska i terenska istraživanja i monitoring i drugi poslovi, u skladu sa Zakonom.

Takođe, ovom odlukom se uređuje održavanje plaža i bazena na teritoriji Grada i druga pitanja od značaja za njihovu upotrebu i korišćenje.