loader
+381 63 566 763
office@zelenisad.com

Zakon o zaštiti životne sredine

Zakon o zaštiti životne sredine

("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i14/2016)

Zakon o zaštiti životne sredine propisuje odgovornost za svaku aktivnost kojom se menja ili može promeniti stanje i uslovi u životnoj sredini kao i nepreduzimanje mera žastite zivotne sredine

Pravna i fizička lica dužna su da u obavljanju svojih delatnosti obezbede:

  • racionalno korišćenje prirodnih bogatstava

* Tekst iz Zakona i Odluka je prečišćen i prilagođen ciljevima projekta